Anunț selecția cererilor pentru examenul de promovare